13/12
Decreet lokaal bestuur in laatste rechte lijn

Iets meer dan twee en een half uur kostte het de commissie Binnenland van het Vlaamse Parlement op 5 december om de 609 artikels van het decreet lokaal bestuur te bespreken en goed te keuren. Er waren daarnaast 73 amendementen, waarvan het grootste deel werd aanvaard. Een deel van die amendementen was trouwens duidelijk geïnspireerd door het dossier dat de VVSG aan de parlementsleden had bezorgd.

Lees meer

21/02
N-VA wil regels dienstencheques niet verstrengen

Coalitiepartners CD&V en Open VLD sporen Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) aan om meer werklozen en langdurig zieken aan de slag te krijgen bij dienstenchequebedrijven. De N-VA wil daar niet van weten.

Lees meer

21/02
Nieuwsbrief Effectiviteit en Vakmanschap Divosa no. 4 20 februari 2018

Divosa, de zustervereniging van VVOS brengt periodiek een Nieuwsbrief uit met nieuws waardoor de hulp- en dienstverlening aan mensen in de bijstand door sociale diensten in Nederland kan worden verbeterd.

Lees meer

21/02
‘Zitten er plots tien Afrikanen in de keuken’

Reportage Curant, het cohousingproject dat jonge nieuwkomers en Antwerpenaren onder één dak brengt, telt na een jaar al veertig duo’s.

Lees meer

21/02
Koorddansen tussen ideaal en realiteit.

Sociaal werk in een wijkgezondheidscentrum.

Lees meer