16/04
VVOS-congres 2018
VVOS-congres 2018

De Antwerpse afdeling nodigt u uit voor het jaarlijkse VVOS-congres op 7 en 8 juni 2018. Dit jaar vindt het tweedaagse congres plaats in het hartje van Antwerpen, meer bepaald in de Koningin Elisabethzaal, vlak naast de Zoo en het Centraal Station.

Lees meer

19/04
Erik Dannenberg, Divosa: “Door te denken vanuit de levensroute van de burger (m/v/x)”

Wat mankeert onze samenleving dat niet iedereen kan meedoen? Volgens Erik Dannenberg, Divoso (Nederlandse zustervereniging VVOS) is dat een veel logischer vraag dan de vraag die we in zorg en welzijn gewend zijn te stellen aan mensen die buiten de boot vallen: wat mankeert u? Door de decentralisaties is ruimte ontstaan voor een brede wijkaanpak, die mensen juist aan boord houdt. Lokaal ontstaan veelbelovende initiatieven, maar het verankeren van een ‘inclusieve aanpak’ vereist volgens Dannenberg meer fundamentele veranderingen.

Lees meer

19/04
Nederlandse overheidsinspecties zetten mystery-guests (m/v/x) in

In 2017 deden de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein (= TSD) onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Bij alle 5 onderzochte gemeenten gingen ervaringsdeskundigen (m/v/x) op pad om te kijken of de toegang laagdrempelig was.

Lees meer

19/04
Veel Nederlanders (m/v/x) worstelen met financiële administratie

Minstens 40 % van de Nederlanders (m/v/x) heeft moeite om het overzicht over hun financiële administratie te bewaren. Zij hebben vaker betalingsachterstanden en staan vaker rood dan mensen die hun administratie volledig op orde hebben.

Lees meer