31/12
Website Vereniging Vlaamse OCMW-secretarissen (VVOS) stopt

In de afgelopen jaren heeft de VVOS u met haar website op de hoogte proberen te houden van algemene en lokale ontwikkelingen die betrekking hadden op de OCMW´s. Ook kwamen goede praktijken bij OCMW´s in beeld. Daarnaast werd ook over de grens gekeken en kwamen vooral interessante ontwikkelingen uit het Nederlandse sociale domein in beeld. We hopen u daarmee tot steun te zijn geweest of te hebben geboeid.

In het afgelopen jaar heeft de VVOS besloten om te fuseren met het Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen (ECG). In een bijeenkomst op 18 oktober 2018 in Brussel werd Exello.net ten doop gehouden. Inmiddels is de website van Exello.net ‘in de lucht’ en is voor de leden onder Kennisdeling een rubriek Sociaal Beleid opgenomen.

Als webredacteur die in de afgelopen jaren gezorgd heeft voor de berichten op de website van de VVOS wil ik u als lezer van de berichten danken voor uw aandacht. Ik dank Claudia Roman, voormalig administratief medewerkster OCMW Gent, en Jo Briers, portefeuillehouder Communicatie VVOS, voor de trouwe wijze waarop ze de berichten op de website hebben geplaatst.

Blijft over u namens het bestuur van de VVOS alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar 2019 en de verdere toekomst.

31 december 2018
Jan Timmermann

jantimmermann@hetnet.nl

Lees meer

31/12
Het Poetsbureau is de strijd om de poetsvrouw aan het winnen

Er rimpelt een overnamegolf door de versplinterde dienstenchequesector. Maar snelle groeier Het Poetsbureau wil op eigen kracht doorgaan. Portret van een bedrijf dat zichzelf geweldig goed kan verkopen. ‘Elke dag ontvangen we honderden spontane sollicitaties.’

Lees meer

29/12
OCMW Aalst laat asbest in oud rusthuis Sint-Job door gespecialiseerde firma verwijderen

Het is niet echt een verrassing, maar er is asbest gevonden bij de afbraakwerken van het woonzorgcentrum Sint-Job in Aalst. Het woonzorgcentrum staat leeg sinds november. Dan verhuisden de bewoners (m/v/x) naar een nieuwbouw. Een gespecialiseerde firma is nu aan de slag om alle asbest uit het woonzorgcentrum te verwijderen voor de eigenlijke afbraakwerken kunnen starten.

Lees meer

29/12
Aantal werklozen (m/v/x) opnieuw gedaald in november

De vergoede werkloosheid is in november opnieuw gedaald. De RVA registreerde 332.667 uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (m/v/x) die volledig werkloos zijn en een uitkering ontvangen, een daling met bijna 6 % in vergelijking met het jaar daarvoor.

Lees meer

29/12
OCMW Wervik bespaart duizenden euro’s per jaar door gebruik van oude postzegels in Belgische frank

Naast oude bankbiljetten in Belgische frank zijn er ook nog oude postzegels in omloop met een waarde in Belgische frank. Als die uitgebracht zijn na 1961, mag u ze nog altijd gebruiken. U moet alleen even omrekenen. Er zijn bovendien zaakjes te doen.

Lees meer