12/06
Twee nieuwe publicaties over OCMW en vreemdelingen

De VVSG heeft twee nieuwe publicaties uitgebracht over OCMW en vreemdelingen: het “Handboek OCMW en vreemdelingen” en de “Verzamelmap met richtlijnen en instructies”.

Lees meer

12/06
VVSG: federale overheid niet ambitieus genoeg in strijd tegen kinderarmoede

De VVSG heeft staatssecretaris de Block per brief laten weten dat het nationaal kinderarmoedebestrijdingsplan te vrijblijvend en te weinig fundamenteel is en met te weinig budget wordt toegerust om de doelstelling te halen om tegen 2020 84.000 kinderen uit de armoede te krijgen. De VVOS sluit zich hierbij aan.

Lees meer

10/06
Omzendbrief vrijstelling berekening inkomsten instapstages

De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding heeft in een omzendbrief de vrijstelling geregeld voor de berekening van de inkomsten van de begunstigde van de maandelijkse vergoeding toegekend in het kader van de instapstages, voorzien in de werkloosheidsreglementering.

Lees meer

10/06
Subsidies voor sociale economie projecten 2013

De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie roept kandidaten op voor pilootprojecten die nieuwe impulsen willen geven om de sector van de sociale economie te ondersteunen en te promoten en daarbinnen nieuwe impulsen te geven die inzetten op innovatie. Er is 2 miljoen euro beschikbaar. De projectoproep wordt afgesloten op 8 juli 2013.
 

Lees meer

10/06
SOCiAL wint federale prijs armoedebestrijding

SOCiAL, samenwerkingsverband van 13 OCMW’s in het arrondissement Leuven, heeft dit jaar de federale prijs Armoedebestrijding gewonnen met zijn project rond gezinsondersteuning.

Lees meer