27/12
Uit onderzoek blijkt: recht op leefloon hangt af van attitude OCMW-medewerker (m/v/x)

Sociaal werkers (m/v/x) beoordelen leefloners (m/v/x) soms subjectief. Wie kritisch is over de welvaartsstaat, is strenger bij de toekenning van het leefloon.

140.000 Belgen (m/v/x) ontvingen vorig jaar een leefloon van het OCMW. De toekenning daarvan gebeurt op basis van objectieve criteria zoals leeftijd en inkomen. Maar de wet laat ruimte voor interpretatie - vooral als het gaat over de ‘werkbereidheid’ van kandidaten (m/v/x). Maken die dan overal niet evenveel kans om een leefloon te ontvangen?

Lees meer

27/12
Aartsbisschop De Kesel vraagt aandacht voor groeiende armoede

Aartsbisschop Jozel De Kesel vroeg in zijn kersttoespraak aandacht voor de groeiende armoede. Ook waarschuwt hij dat als de kloof tussen arm en rijk te groot wordt, dat een bedreiging is voor de samenleving.

“De laatste weken is er bericht over de stijgende armoede hier in West-Europa, ook hier in ons land”, aldus De Kesel. “Een groot aantal mensen (m/v/x), méér dan we dachten, dat altijd weer bezorgd moet zijn om het einde van de maand te halen. Bijna 16 % van de Belgische bevolking (m/v/x) behoort tot een groep met een armoederisico op basis van het inkomen.”

Lees meer

24/12
Beleidsperiode 2020-2025 Gemeente Gavere

Het managementteam maakte in aanloop van het meerjarenplan 2020-2025 een inspiratienota met meer dan 100 voorstellen voor de nieuwe beleidsperiode.

Lees meer

22/12
Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU 2020

Tijdens de laatste vergadering van het Belgisch Platform kwam de evolutie van de sociale situatie en sociale bescherming in België anno 2018 aan bod.

De conclusies van onderzoeksgroep MEHOBEL, die dakloosheid in België monitort, werden ook besproken.

Lees meer