29/12

Aantal werklozen (m/v/x) opnieuw gedaald in november

De vergoede werkloosheid is in november opnieuw gedaald. De RVA registreerde 332.667 uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (m/v/x) die volledig werkloos zijn en een uitkering ontvangen, een daling met bijna 6 % in vergelijking met het jaar daarvoor.

Het totale aantal vergoede werklozen (m/v/x) duikt opnieuw onder de kaap van 350.000, en is op jaarbasis zelfs met bijna 21.000 mensen (m/v/x) gedaald. De daling zet zich door in alle leeftijdscategorieën, behalve bij de 60-plussers (m/v/x). Daar zijn er op jaarbasis iets meer dan 8.000 mensen (m/v/x) bij gekomen, een stijging met bijna 28 %. Die stijging kan gedeeltelijk verklaard worden doordat er een nieuwe minimumleeftijd werd ingesteld die vrijstelling geeft voor inschrijving als werkzoekende (m/v/x) : in 2018 werd die leeftijd opgetrokken van 62 naar 63 jaar.

Bij de jongeren (m/v/x) onder de 25 jaar is de daling in verhouding het sterkst. De vergoede werkloosheid in die categorie daalde met 12,3 %, of 3.661 mensen (m/v/x). Bij 25- tot 49-jarigen (m/v/x) is er een daling met 7,2 % of 14.392 personen (m/v/x), in de klasse van 50 tot 59 jaar is er een daling met 11,7 % of bijna 11.000 werkzoekenden (m/v/x).

Ook op regionaal vlak zet de daling overal door. In Vlaanderen is die afname procentueel het grootst: -7,8 % of 11.304 mensen (m/v/x). In Wallonië gaat het om een daling met 6,2 % of bijna 9.000 werkzoekenden (m/v/x), in Brussel om 1 % en 602 personen (m/v/x).

Tot slot: de volledige werkloosheid van korte duur - minder dan een jaar - is met 1,1 % gedaald, die van 1 tot 2 jaar met 13,1 % en de langdurige van langer dan 2 jaar met bijna 7 %.

Bron: Trends 28 december 2018

Meer nieuws