07/11

Hoe evolueert de arbeidsmarktpositie van de Vlaamse bevolking (m/v/x) met een migratieachtergrond?

Het is een bekend gegeven dat personen (m/v/x) met een migratieachtergrond het moeilijker hebben op onze arbeidsmarkt, al is het land of de regio van herkomst daarbij bepalend. In vergelijking met personen (m/v/x) zonder migratieachtergrond zijn zij minder vaak aan het werk en worden ze vaker met werkloosheid geconfronteerd (Goutsmet & Vanderbiesen, 2017).

Dankzij een koppeling van de Vlaamse Arbeidsrekening met het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming kunnen we sinds 2012 de arbeidsmarktpositie van de eerste- en tweedegeneratiemigranten (m/v/x) tot op gemeenteniveau opvolgen. In deze Werk.Focus beantwoorden we de vraag of de kloof tussen personen (m/v/x) met en zonder migratieachtergrond tussen 2012 en 2016 is afgenomen. We maken de analyse voor de volledige Vlaamse arbeidsmarkt en voor de dertien Vlaamse centrumsteden.

Download hier de publicatie.

Bron: Steunpunt Werk 7 november 2018

Meer nieuws