05/12

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt - november 2018

Op basis van de recentste updates kan eind november 2018 worden gesteld dat de Vlaamse arbeidsmarkt in goeden doen blijft. De werkzaamheidsgraad en het aantal vacatures bij VDAB stijgen verder, de werkloosheid daalt voort, de tijdelijke werkloosheid blijft op een laag niveau en de tewerkstellingsgroei zet zich door, vooral dan in de commerciële dienstensectoren. Daartegenover staat dat het aantal faillissementen in het derde kwartaal van 2018 licht opliep en dat de groei in de uitzendactiviteit en in het aantal oprichtingen is stilgevallen. Ook de toenemende krapte blijft een aandachtspunt.

In dit derde kwartaalbericht van 2018 wordt poolshoogte genomen van de recente evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Na een synthese van de actuele trends wordt in een aantal tabellen en figuren een overzicht gegeven van de laatst beschikbare cijfers voor de belangrijkste indicatoren van de conjunctuur, de werkzaamheid, de werkloosheid, de (sectorale) tewerkstelling en de vacaturemarkt.

Lees meer.

Bron: Steunpunt Werk

Meer nieuws