31/12

Website Vereniging Vlaamse OCMW-secretarissen (VVOS) stopt

In de afgelopen jaren heeft de VVOS u met haar website op de hoogte proberen te houden van algemene en lokale ontwikkelingen die betrekking hadden op de OCMW´s. Ook kwamen goede praktijken bij OCMW´s in beeld. Daarnaast werd ook over de grens gekeken en kwamen vooral interessante ontwikkelingen uit het Nederlandse sociale domein in beeld. We hopen u daarmee tot steun te zijn geweest of te hebben geboeid.

In het afgelopen jaar heeft de VVOS besloten om te fuseren met het Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen (ECG). In een bijeenkomst op 18 oktober 2018 in Brussel werd Exello.net ten doop gehouden. Inmiddels is de website van Exello.net ‘in de lucht’ en is voor de leden onder Kennisdeling een rubriek Sociaal Beleid opgenomen.

Als webredacteur die in de afgelopen jaren gezorgd heeft voor de berichten op de website van de VVOS wil ik u als lezer van de berichten danken voor uw aandacht. Ik dank Claudia Roman, voormalig administratief medewerkster OCMW Gent, en Jo Briers, portefeuillehouder Communicatie VVOS, voor de trouwe wijze waarop ze de berichten op de website hebben geplaatst.

Blijft over u namens het bestuur van de VVOS alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar 2019 en de verdere toekomst.

31 december 2018
Jan Timmermann

jantimmermann@hetnet.nl

Meer nieuws